معرفی انواع شكر

شكر تصفیه شده REFINED SUGAR

 این نوع شكر، شكری است كه از مراحل سانتریفوژ و تصفیه می‌گذرد و در حقیقت همان شكر خالص و سفید متبلور معمولی است كه مورد تقاضای عموم می‌باشد. از نظر اندازه دانه‌های آن به شكر درشت، خیلی درشت، معمولی و نرم و خیلی نرم تقسیم‌بندی می‌گردد.

 
شكر دوبار تصفیه شده DOUBLE REFINED SUGAR

این نوع شكر، شكری است كه در اثر گذشتن از مراحل تصفیه اضافی، كاملاً خالص می‌گردد. این محصول را اكثراً برای مصارف محدود و دارویی تولید می‌كنند.

 
شكر خام RAW SUGAR

 این نوع شكر، شكری است كه هنوز قابل مصرف نشده و قشری از ملاس و رطوبت دانه‌های این نوع شكر را پوشانده است به عبارت دیگر قبل از تصفیه و سفید شدن شكر، اصطلاح شكر خام برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و كشورهای صادر كننده اكثراً شكر را بصورت خام صادر می‌كنند.

 
شكر متبلور تصفیه نشده UNREFINED CRYSTAL SUGAR

 این نوع شكر، به شكری اطلاق می‌گردد كه بصورت خام از دستگاه‌های گریز از مركز یا سانتریفوژ گذشته و مقداری از مواد مایع آن جدا گشته، بطوری كه مواد اضافی آن حدود 20 درصد باشد. شكر زرد و شكر سرخ از این ردیف شكرها می‌باشند.

 
شكر سانتریفوژ شده CENTRIFUGAL SUGAR

 این نوع شكر در واقع همان شكر متبلور یا كریستالیزه شده می‌باشد كه می‌تواند خام یا تصفیه شده (سفید) باشد كه از دستگاه سانتریفوژ گذشته باشد.
 

 
شربت سانتریفوژ نشده NON CENTRIFUGAL

 به مجموع شربت، شكر و ملاس قبل از مرحله كریستالیزه شدن، شكر غیره سانتریفوژ می‌گویند. این نوع شكر در بعضی از مناطق عقب افتاده نیشكر خیز هنوز تولید و به مصرف می‌رسد.

 
شكر مایع LIQUID SUGAR

شكر مایع، محلول شكری است كه غلظت آن نزدیك به هشتاد درصد باشد. قندهای این مایع را معمولاً قندهای 6 كربنه (اینورت) كه قابلیت كریستالیزه شدن را ندارند نظیر گلوكز، فروكتوز و غیره تشكیل می‌‌دهند. این محصول بیشتر در صنایع غذایی و نوشابه‌سازی به مصرف می‌رسد.

 
قند (LUMP SUGAR)

 قند شكر فشرده است كه به صورت حبه یا كلوخه (كله) بوسیله كارخانه‌های قند یا شكر مستقیماً تولید می‌شود و یا شكر تولیدی را بعداً بصورت قند درمی‌آورند.

 
ملاس MOLASSES

محصولی است كه پس از گرفتن كریستال شكر از عصاره نیشكر و چغندر بصورت شیره غلیظ قهوه‌‌ای رنگ باقی می‌‌ماند. ملاس حاوی 50 درصد شكر می‌‌باشد و لذا كارخانه‌هایی كه دارای دستگاه‌های قندگیری از ملاس می‌باشند، توان استخراج حداقل 35 درصد از این شكر را دارا می‌باشند. لازم به ذكر است كه شكر موجود در ملاس با روش‌های متعارف استخراج شكر از نیشكر یا چغندر، قابل استخراج نمی‌‌باشد.

 
شكر كاراملیزه CARAMELISED SUGAR

شكر در حرارت بالا (حدود 220 درجه) و در غیاب رطوبت، كارامله می‌گردد. بنابراین در صنعت شكلات سازی، تركیب شكر سفید و شكر كارامل شده و اسانس را كه دارای مصارف خاص در صنعت شكلات سازی و غیره می‌باشد، شكر كاراملیزه می‌نامند.

 

شكر پودری Powder Sugar

 شكر پودری در حقیقت همان شكر معمولی است كه به منظور كاهش اندازه دانه‌بندی آن با استفاده از آسیاب به شكل پودر مبدل می‌گردد. مورد استفاده شكر پودری در محصولات غذایی مانند بیسكویت‌ها، كیكها، شیرینی‌جات و غیره می‌باشد كه بدین ترتیب ازحس شدن دانه‌های شكر زیر دندان جلوگیری بعمل می‌‌آید.